Het Friese landschap door de ogen van drie kunstenaars

Janneke Hengst wil de mystiek van het verborgene in het landschap zichtbaar maken, de contouren die zichtbaar worden in het licht.

Sjoerdtje Hak vind haar inspiratie in het Noordelijk landschap. De hoge wolkenluchten, de nevel over water en weilanden en het  Waddengebied.

Tjeerd Landman wordt zijn hele leven al geïnspireerd door het licht en de kleuren van het Heitelân.Meestal maakt hij gebruik van bestaande beelden, maar net als bij de andere twee kunstenaars wordt het getransformeerd naar een eigen werkelijkheid.

De driedimensionale beelden van Jitse Sikkema maken van de expositie een spannend geheel.  Vormen in het landschap of uit de Friese bodem zijn vaak de aanleiding tot een keramisch of bronzen beeld.